Systém B2B


Mnozí současní dodavatelé i odběratelé velmi rychle pochopili přínos a rychlý rozvoj těchto nových forem komunikace a přesvědčili své obchodní partnery k vzájemné komunikaci právě elektronickou cestou. Proto základním modelem elektronického obchodu, který se rozvíjí velmi rychle a nezadržitelně je tzv. obchodování „jeden s jedním”.


Pojem „Business-to-business (B2B)”, také business to business, je tedy označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku. Tyto vztahy jsou založeny na bázi informačních technologií, které jsou hlavní příčinou jejich vzniku a umožňují jejich vznik a trvání.


Z uvedených důvodů a nezadržitelných faktů vznikl a dále se rozvíjí Obchodní portál ABC Business, místo, kde se setkávají dodavatelé se svými odběrateli. Jeho prostřednictvím spolu obchodují, resp. komunikují, realizují své sjednané obchodní podmínky, tedy objednávají zboží.